"รก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร ร่วมงาน Hand 4 Nepla"

เมื่อวันนี้ เวลา 23.30  น. พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย/รักษาการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมงาน Hand 4 Nepal ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อสบทบทุน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ที่เนปาล โดยครั้งนี้ พระเทพวิสุทธิกวีได้ร่วมการอภิปรายประชาสัมพันธ์ ออกอากาศสดทาง สถานีโทรทัศน์ NBT