ยินดีต้อนรับ
MBU

ประกาศ

 

ประกาศด่วน

ประกาศด่วน เลื่อนการซ้อมย่อย และการรับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

รายชื่อนักศึกษาขออนุมัติจบ ดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คู่มือการเข้ารับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการ ซ่อมย่อยพิธีรับประทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และ วิทยาเขตสิรินธนราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัญชีรายชื่อนักศึกษา ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม