ยินดีต้อนรับ
MBU

ประกาศ

คู่มือการเข้ารับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการ ซ่อมย่อยพิธีรับประทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และ วิทยาเขตสิรินธนราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัญชีรายชื่อนักศึกษา ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม